WattCycling Maarsbergen gaat (in april 2021) stoppen!

 

Gericht trainen in groepsverband is effectief, inspirerend én gezellig. Vanuit die overtuiging opende Fietsen op Wattage in november 2015 haar deuren in Maarsbergen.

 

Onze trainers zorgden voor enthousiasme bij een steeds groeiend aantal leden, voor ons reden het aantal trainingsmomenten vanaf de start jaarlijks uit te breiden, tot zelfs de zondagochtend 07.30 uur (ja echt !!!) gedurende de winterperioden 2018-2019 en 2019-2020. Trainingen die eerst vooral door Harry werden gemaakt, later ook door Kirsten en Richard, en vanaf september 2020 vooral door de bewegingswetenschappers van WattCycling Nederland. Vanaf dat moment boden we onze trainingsactiviteiten aan onder de naam WattCycling Maarsbergen.

 

Duur- en krachttrainingen, high intensity intervaltrainingen, virtuele klimtrainingen, trainingen op 2e Kerstdag en op Nieuwjaarsdag t.b.v. Giro di KiKa, zelfs enkele gezamenlijke buitenritten, te veel om op te noemen. Verder was Fietsen op Wattage de uitvalsbasis voor buitentrainingen die Harry en Eveline als NTFU trainers organiseerden.

 

Ruim 5 jaar, een gedeeltelijke lockdown en twee 2 volledige lockdowns verder, moeten we helaas constateren dat een sluitende exploitatie onmogelijk is geworden. Nou waren financiën nooit dé drijfveer om Fietsen op Wattage te starten. Onze motivatie was de liefde voor het fietsen, fietsers met elkaar te verbinden, hen te motiveren, te inspireren en hen te brengen tot de beste versie van zichzelf. Maar daar waar we in de periode tot begin 2020 de uitgaven en inkomsten nog enigszins in evenwicht konden houden, is er vanaf maart 2020 door Covid-19 een situatie ontstaan waarin de bijdragen die onze leden betalen bij lange na niet toereikend is om onze vaste lasten te kunnen bekostigen.

 

Natuurlijk is het meer dan vervelend dat we genoodzaakt zijn om onze trainingsactiviteiten op deze manier te moeten beëindigen , maar liever kijk ik terug op de mooie periode die ik samen met jullie heb mogen beleven. Daarom mijn dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie avontuur. We’ll meet again.

 

Blijf gezond, blijf fit, blijf fietsen.

 

Richard van der Wurff
mede namens het team van WattCycling Maarsbergen

 

PS: de liefde voor fietsen, fietstrainingen, fietskleding, fietscomputers en fietstrainers blijft onverminderd bestaan, misschien zelfs wel meer dan ooit. Daarom blijft Fietsen op Wattage ‘gewoon’ bestaan. Trainingen bieden we (onder de naam WattCycling Utrecht) aan vanuit Utrecht, zodra dat weer kan/ mag. Daar ook kan je terecht voor je fietskleding, fietscomputers en fietstrainers. Of voor een kop koffie en om lekker te praten over … fietsen!